Politia Logo
 
Στην περιοχή Κοκκιναρά - Καστρί, που σήμερα υπάγεται στα διοικητικά όρια του Δήμου Κηφισιάς, με σειρά αγοραπωλητηρίων συμβολαίων, συντεταγμένων μεταξύ των ετών 1953 και 1963,αγοράσθηκαν 1.010.300 τ.μ. και δημιουργήθηκαν 866 οικοπέδα, τα οποία δια κληρώσεως διανεμήθηκαν στα μέλη .